Materies

Het kantoor is een all-around en multidisciplinair kantoor dat actief is in alle takken van het recht die in de loop der jaren een ruime ervaring heeft opgedaan in onder andere volgende materies:

Burgerlijk recht

 • Huurgeschillen
 • Zakelijke, onroerende rechten, erfdienstbaarheden, (mede)eigendom
 • Consumentenrecht en -krediet
 • Burenruzies
 • Mede-eigendom en syndic
 •  Bouw- en vastgoedrecht (aanneming, promotie, bouwen, ontwerpen, kopen en verkopen, beheren, huren en verhuren van onroerende goederen, vruchtgebruik, lijfrente, erfdienstbaarheden,…)
 • Contractenrecht (leningen, enz)

Strafrecht

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling als slachtoffer
 • Verkeersrecht
 • Schadebegroting (materiële, lichamelijke en morele schade)

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Onrechtmatige daad

Personen- en Familierecht

 • Echtscheiding
 • Erfrecht en nalatenschappen
 • Vereffening en verdeling
 • Jeugdzaken

Gerechtelijk recht

 • Beslagrecht
 • Collectieve schuldenregeling

Handelsrecht en vennootschapsrecht


• Invorderingen zowel handelsschulden als privéschulden
•insolventierecht: ondernemingen in moeilijkheden