Visie

Welkom op de website van het advocatenkantoor Scarlet Moens.


Belangrijke mededeling:

Vanaf 1 januari 2014 zijn de prestaties van advocaten aan de btw onderworpen. Meer informatie vind u hier


 

Het kantoor is een all-around en multidisciplinair kantoor dat actief is in alle takken van het recht waarbij een persoonlijke aanpak van uw dossier van A tot Z centraal staat.

Het kantoor garandeert u een grondige analyse van uw probleem om tot een kwalitatief advies te komen van waaruit de verdere afhandeling van uw geschil kan gebeuren.

Het kantoor kan u bij de verdere afhandeling van dit geschil bijstaan in zowel een minnelijke oplossing van het conflict als in bijstand voor de rechtbanken over gans België.

Het kantoor richt zich zowel tot particulieren als tot ondernemingen, zelfstandigen  en vrije beroepen en staat u met een ruime ervaring bij bij de oplossing van uw probleem of conflict, waarbij de strategie in overleg met u wordt bepaald:

 

1. preventie: op maat gesneden advies / overeenkomsten

Veel geschillen kunnen vermeden worden door tijdig advies in te winnen en door het afsluiten van grondig uitgewerkte overeenkomsten die beantwoorden aan uw specifieke vereisten.

Het kantoor levert op maat gesneden professioneel advies en staat u bij bij zowel de opmaak van overeenkomsten als de onderhandelingen, waar dit nodig is.

 

2. bemiddeling/ minnelijke afhandeling van het geschil

Eenmaal een geschil de kop opsteekt, probeert het kantoor - waar dit mogelijk en wenselijk is - te bemiddelen om het geschil  zonder tussenkomst van de rechtbanken en met een minimum aan kosten minnelijk af te handelen

 

3. afhandeling van gerechtelijke procedures

Lijkt een minnelijke regeling niet mogelijk of bent u eenvoudigweg gedagvaard voor de rechtbank, dan behartigt het kantoor uw belangen voor de rechtbank in elke stand van de procedure.

Subscribe to advocate-moens.be RSS